Vegvesenets entreprenører er i full gang med opprydding av de store massene som veltet over Rv70.