I Romsdals Budstikke i slutten av juni, skriver Ingunn Handagard i NAF at klimaendringer gjør norske veier mindre trygge.