Eiendomsoverdragelsene for juni viste at flere byttet bolig i inngangen av sommeren.