Med hissige lesjaværinger langs veiene, og olje av sild i motorene, var det ikke lett å være rutebilsjåfør i Romsdalen tidlig på 1900-tallet.