I et nedrustet militærområde ferierer Calle Fegth i en gammel skytsbunker.