I sommer har det vært stor aktivitet i området langs Kultursti Vevang, med internasjonal sommerskole og Calluna Generasjonsteaters Klatremus-forestilling.