Norge trenger en beredskapsmessig opprustning, der frivillighetens bidrag gis den anerkjennelse og prioritet den fortjener.