Vil minske oljeforbruket og dermed redusere utslipp i Kristiansund.