Kristin Sørheim (Sp) har vært den tydeligste fylkespolitikeren for å skaffe mer penger til ferjer og vegbygging. I fylkestinget slapp hun bomba: – Jeg er null interessert i samferdsel.