Knut Sjømæling (Sp) får fire nye år som ordfører i Gjemnes.