Alle må bidra til å bekjempe hat og ekstreme holdinger, sier AUF-lederen i en tale i regjeringskvartalet. Hun mener vi ikke kan la det ekstreme bli normalisert.