Arbeiderpartiets medlemsmøte i Molde sier ja til å inngå samarbeid med Høyre, Venstre og KrF i Molde kommunestyre.