– Det skal jo ikkje skje, men så skjedde det, og for dei involverte var dette dramatisk.