Æratangen

Nauste naturreservat

Besøk det verna området på Nauste. Her kan du også kombinere bading og naturoppleving.

Natur-reservat på Nauste in Eresfjord. Også mykje brukt som badestrand kalt Æratangen. Nauste naturreservat blei verna i 2002 som ein del av Verneplan havstrand og elveos i Møre og Romsdal.

Området er vernet for å ta vare på det største og mest intakte elvedeltaet i fylket vårt.

Les meir om dette her.