Prestaksla – ny sti

Tur

Stien til Prestaksla er trolig som de fleste stier et dyretråkk som etter hvert har utviklet seg til en sti. Deler av stien har vært en ferdselsvei fra den tiden det var seterdrift på Prestsetra og Buktasetra. Fra fylkesvegen og opp til Teppingsmyra, er stien oppgradert til skogsveg som følge av nyplanting av gran i deler av området. Den øverste delen av stien blir brukt til rekreasjon og trening. Turstien til Prestaksla ligger inne på turappen, www.morotur.no.

Stien starter ved fylkesveg 660 ved en avkjørsel ca. 170 m sør for Nesset Prestegard, ca. på 54 m.o.h., og går opp til toppen av fjellet Prestaksla, 609 m.o.h. Total oppstigning er 555 høydemeter. Ved kote ca. 435 deler dagens sti seg i to: Mot høyre går en sørlig rute som entrer toppen fra sørvest – samlet lengde 2,7 km. Mot venstre går en nordlig rute som når toppen fra nordøst, samlet lengde er 3,8 km. Dette gjør det mulig å gå en rundtur. Stien er også en start eller slutt på Eidsvåg traversen, som går mellom Meisalvatnet og Prestaksla med utsikt over Eidsvågen.

Store deler av stien ligger innenfor Prestaksla Naturreservat. Reservatet er opprettet for å verne et tilnærmet urørt skogsområde, som er av stor verdi for det biologiske mangfoldet. Området ble vernet i 2010 og utvidet i 2016 for å ta vare på et viktig skogsområde. I området er det edelløvskog blandet med furuskog. I edelløvskogen er det mest hassel og litt alm. I lia nedenfor Prestaksla finnes en til dels urskogpreget furuskog.

Som en følge av mye bruk og stor slitasje besluttet Eidsvåg Idrettslag på årsmøtet i 2020 å sette i gang et arbeid for å utbedre stien. Det ble opprettet en egen arbeidsgruppe med ildsjel Ulrik Sverdrup Molton som prosjektleder. Nødvendige avtaler, utredninger og tillatelser kom på plass etter et omfattende arbeid.

Stibyggjaren AS ble engasjert til å lage en beskrivelse med forslag til tiltak for å utbedre stien med minst mulig slitasje og best mulig tilpassning til omgivelsene. Det foreslås steintrapper i de bratteste partiene, steinklopper i myr-områdene og drenerende tiltak. De foreslåtte tiltakene har en kostnadsramme på 3,1 mill. kroner. Tiltakene er tenkt finansiert gjennom egenkapital, spillemidler, lokale og regionale fond, sponsormidler og «frierier» til ulike brukergrupper.

Til å bygge trappene og utbedre stien har Stibyggjaren engasjert sherpaer som med spett og krafse lager trapper som gjør turen til toppen på 609 meter til en opplevelse. De 500 tonnene med naturstein som går med til trappebyggingen kommer fra steinbruddet i Meisallia, og er levert av Nesset Naturstein AS.

Viagra – det är det första och mest populära läkemedlet som används att läka en erektil dysfunktion. I online butik https://minapotensmedel.com/kopa-viagra-generisk-sakert kan du köpa Generisk Viagra receptfritt som är en analog av det här välbekanta preparatet.

Parkering

200 meter sør for Nesset Prestegård

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Flere
Opplevelser