Telefon

Adresse

6364,
Vistdal

Vistdal Bygdalag

Bygdalag

Vistdal bygdelag er en organisasjon for folket i Vistdal.

Alle som bor i Vistdal har rett til medlemskap. Medlemmene har begrenset juridisk ansvar for laget sine disposisjoner. Formålet med laget er gjennom samarbeid å holde vedlike og bygge ut bygda til et livskraftig og trivelig samfunn.

Leder: Audhild Nauste

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.