Telefon

Nettside

Adresse

6470 Eresfjord

Vårsol 4H

Barne-/Ungdoms- Org.

Klart Hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse

Vårsol 4H er en klubb stifta i 1964. I 2019 har me 21 medlemmer i alderen 9-18 år, gutter og jenter. Vi har medlemmer fra bygdene Eresfjord og Eikesdal. Vi møtes 1-2 ganger i måneden, hovedbasen er på Ungdomshuset Skogly i Eresfjord.

Mottoet til 4H er å “lære ved å gjøre”, og vi finner på mye forskjellig. Det er medlemmene selv som sitter i styret, og har hjelp av voksne til å drive klubben. Medlemmene velger seg prosjekter som de jobber med gjennom året fram mot høstfesten i oktober. Der lager hvert medlem sin egen utstilling.

Målsettinga til 4H uttrykkes gjennom 4H løftet: “Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse”

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.