Telefon

Adresse

Stubøleira 7 6460 Eidsvåg

Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset

Frivillig org.

Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset

Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset er en frivillig redningsorganisasjon med base i Eidsvåg, som opererer og rekrutterer medlemmer fra Romsdal og Nordmøre. Som frivillig innen førstehjelp og redningstjeneste er du en viktig del av beredskapen i regionen. Opplæringen du trenger er gratis. Laget har spissede grupper innen

  • Sanitet
  • Skredgruppe
  • Vann og overflateredning
  • Bratt og Glatt
  • Minigruppe for barn og unge
  • Dronegruppe under etablering
  • Sjuketransport

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.