Telefon

Nettside

Adresse

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset Historielag

Kultur

Historiske Nesset

Nesset Historielag ble til etter et initiativ for å sikre mest mulig kildemateriale om lokal samfunns- og næringshistorie.

Vi har gjennom bruk av videointervju snakket med mennesker som har levd og virket i Nesset-samfunnet. Virksomheten er videreføring av det arbeidet som framsynte ildsjeler la ned for å sikre historiene knyttet til nå nedlagte Rødsand Gruber.

Vi startet med å intervjue enkeltpersoner med tilknytning til den omfattende konfeksjonsindustrien som i sin tid var en svært viktig del av næringslivet i Nesset. Senere har vi gått videre med å få i tale mennesker som hver på sin måte har og har hatt betydning for utvikling av bygdene i Nesset. Dette arbeidet pågår fortløpende, og du finner intervjuene på Nesset Historielag sine Facebooksider.

Du finner også videoer av intervju på Youtube.

Styrets leder: Ove Medalen

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.