Nesset frivilligsentral

Frivillighet

Binder sammen frivillige krefter

Nesset Frivilligsentral ble etablert på høsten 2015, og har nå tilhold i flotte lokaler i tidligere Eidsvåg barnehage i Myravegen 16.

Her er vi samlokalisert med Nesset voksenopplæring. Vi er stort sett tilstede og tilgjengelig hver dag, men du treffer oss garantert på tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 15.00. Avvik fra dette blir annonsert på vår Facebookside som vi bruker aktivt!

Nesset Frivilligsentral bidrar som et bindeledd mellom alt frivillig arbeid i kommunen. I tillegg er deler av daglig leders stilling koblet opp mot både flyktningetjenesten og driften av ungdomsklubben i kommunen.

Vi har gratisbutikk, utstyrspool og en rekke aktiviteter og arrangementer det kan være nyttig å få med seg.

Lokaler

Frivillige lag og organisasjoner kan benytte lokalene våre til frivillig aktivitet og åpne arrangement, helt gratis. Privatpersoner kan leie lokalene mot en symbolsk sum.

Se mer om dette på våre egne nettsider.

Frivillige tiltak

Nesset frivilligsentral organiserer og gjennomfører ulike frivilligbaserte tiltak, som babytreff, fredagskafé på sjukeheimen, kvinnegruppe, leksehjelp for elever ved Nesset Voksenopplæring osv. Se vår hjemmeside under «faste aktiviteter» for oppdatert liste over hva vi holder på med. Dersom du går med et ønske om å dra i gang et positivt tiltak, ta gjerne kontakt med oss så kan vi se på muligheten for å gjøre det sammen!

Mer informasjon finner du her.

Arrangement

Innimellom har vi større arrangement i vår regi og/eller i samarbeid med ulike lag og foreninger. Dette annonseres på vår hjemmeside og på Facebokksiden vår. Vi er også aktiv brukerer av Facebooksiden «Offentlige arrangement i Nesset».

Lurer du på hva som skjer i Nesset? Sjekk ut vår facebookside.

Grotta ungdomsklubb

Grotta ungdomsklubb er et åpent klubbtilbud for alle i alderen 13 til 18 år i Nesset. Vi har åpent to kvelder i uka, og arrangerer turer innimellom.

Informasjon om aktuelle åpningstider og det vi holder på med finner du på vår hjemmeside.

Du finner også oppdatert informasjon på vår facebookside.

Utstyrspoolen i Nesset

Utstyrspoolen i Nesset er blant de beste i landet! Hos oss er det gratis å låne friluftsutstyr.

Vi har mye forskjellig friluftsutstyr, deriblant: ski, skøyter, truger, sykler, barnebilstoler og telt, lavvo, soveposer, fiskestenger etc. Mer info om dette og åpningstider på vår hjemmeside.

Aktuell info for utstyrspoolen publiseres også på Nesset frivilligsentrals facebookside.

Gratisbutikken

Vi har en liten gratisbutikk, med sesongbaserte varer. Hovedsakelig barne- og ungdomsklær og sko. Hele og fine klær/sko tas imot i åpningstiden til frivilligsentralen. Gratisbutikken er

  • Et tiltak for å sikre at alle barn har mulighet til riktige og gode sesongklær
  • Et miljøtiltak: Her har vi byttedag hele året.

Mer informasjon finner du på våre nettsider.

Gratisbutikken

Vi har en liten gratisbutikk, med sesongbaserte varer. Hovedsakelig barne- og ungdomsklær og sko. Hele og fine klær/sko tas imot i åpningstiden til frivilligsentralen. Gratisbutikken er

  • Et tiltak for å sikre at alle barn har mulighet til riktige og gode sesongklær
  • Et miljøtiltak: Her har vi byttedag hele året.

Mer informasjon finner du på våre nettsider.

Gratisbutikken

Vi har en liten gratisbutikk, med sesongbaserte varer. Hovedsakelig barne- og ungdomsklær og sko. Hele og fine klær/sko tas imot i åpningstiden til frivilligsentralen. Gratisbutikken er

  • Et tiltak for å sikre at alle barn har mulighet til riktige og gode sesongklær
  • Et miljøtiltak: Her har vi byttedag hele året.

Mer informasjon finner du på våre nettsider.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.