– Prioriter viktige prosjekt opp Romsdalen

Fylkeskommunedirektøren ønskjer at Nye Veier prioriterer Flatmark-Monge-Marstein, Rødstøl-Stuguflåten og Hjelviktunnelen, når vegstrekninga Otta-Vestnes skal utbetrast.

Mest populær

Senterpartiets Knut Sjømæling (Sp) fikk fornyet tillit av velgerne – og også flest personstemmer og slengere i Gjemnes kommune.