Telefon

Nettside

Adresse

Meisalstranda 334 6460 Eidsvåg i Romsdal

}

Åpningstider

man: 07:30 - 15:30
tir: 07:30 - 15:30
ons: 07:30 - 15:30
tor: 07:30 - 15:30
fre: 07:30 - 15:30

Eidsøra Betong

Entrepenør

Velkommen til oss

Din leverandør av betong, betongklosser, brøyting, massetransport og feiebiler.

Eidsøra Betong AS holder til på Meisal ved RV 62 i Nesset Kommune. Firmaet har sitt utspring i Arne Sæter Lastebiltransport som ble startet for 71 år siden. I 1967 ble det startet opp med sandtak og i 1977 startet bedriften med ferdigbetong. Tre sønner av gründeren var da kommet aktivt med i driften, Jostein gudmund, Svein Arne og Gunnar Atle Sæter. I dag er levering av ferdigbetong og betongprodukter hovedinntektskilden for bedriften.

I 2006 ble det ansvarlige selskapet omdannet til aksjeselskapet Eidsøra Betong AS. ANS Sæter Transport ble da ett rent eiendomsselskap som eies av brødrene Jostein Gudmund , Svein Arne og Gunnar Atle Sæter som alle fortsatt er aktiv i driften av selskapet. I 2012 ble det startet opp produksjon av fleksible støttemurer i betong. Kundegrupper er avfallsindustri og prosessindustri, samt andre som har behov for skillevegger til forskjellige typer bulkmateriell.

Bedriften har i alle år siden 1946 hatt vinterarbeid med brøyting. De siste 15 årene har sommervedlikehold med feiing og renhold av offentlig veg fått stor betydning for bedriften.

Fleksible støttemurer

Vi er leverandører av støttemurer og bulklager for alle typer LEGO betongblokker til industriell virksomhet. Vår massive betongblokk bygges sammen som LEGO til fleksible og meget robuste løsninger for lagring og sikring av alle typer masser.

C3C-BETONGBLOKK ER ROBUSTE, FLEKSIBLE OG KOSTNADSEFFEKTIVE!

Betongblokkene fungerer som midlertidige eller permanente løsninger for å lagre og skille materialer som f.eks. sand, flis, metallskrot, kompost, stein, veisalt, m.m. Fungerer også som beskyttelse mot lyd, erosjon, brann og trykk. I tillegg er blokkene velegnet til spesialområder som kai/brygge samt sikring mot ras.
De miljømessige hensyn er her også godt ivaretatt da betongklossene kan brukes igjen om behov for endringer eller utvidelser av system måtte oppstå.

Ta kontakt for pristilbud.

Betong

Betong er et byggemateriale som lages ved å blande sand, stein og tilsetningsstoffer. Sementen reagerer kjemisk med vannet, prosessen kalles hydratisering og resultatet blir betong. Betongen er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet.

Eidsøra Betong AS er sertifisert i henhold til NS – EN 206 – 1 for produksjon og levering av ferdigbetong, utvidet kontroll. Vi innehar kunnskap, kompetanse og godkjenning for levering av alle typer betong til alle formål.
For utkjøring og levering av ferdigbetong disponerer vi biler utstyrt med mekaniske renner eller hydraulisk renne på 9 meter, alternativt kan betongen leveres med pumpe som rekker 25 meter. Vi har idag en transportkapasitet på 27 m3 pr. tur.

Ta kontakt for pristilbud.

Rehold veg

Siden 2001 har vi hatt flere kontrakter med Veidekke Industrier og Mesta i hele Midt-Norge. Pr. i dag har bedriften to store maskiner, den ene med bredsug og høytrykksvask. Vi har også tre mellomstore maskiner. Alle maskiner har i tillegg håndholdte høytrykksvaskere som kan brukes ved behov.

Ta kontakt for pristilbud.

Brøyting og massetransport

Siden 1946 har selskapet drevet snøbrøyting i distriktet. I 2015 gjorde vi en ny avtale om brøyting fram til 2023.
Vi har idag tre brøytebiler som tar seg av to roder i distriktet. Våre tre biler sørger dermed for høyest mulig kvalitet på de to rodene vi har ansvaret for.
Alle brøytebilene er tippbiler, vi kan av den grunn tilby massetransport i hele distriktet.

Vi har vårt eget verksted og sikrer høyeste grad av pålitelighet for våre tjenester.

Ta kontakt for pristilbud.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Eidsøra Betong