Telefon

E-post

Nettside

Adresse

Næringshuset Kraftverket Kråkholmvegen 20 6460 Eidsvåg i Romsdal

}

Åpningstider

man: 07:00-17:00
tir: 07:00-17:00
ons: 07:00-17:00
tor: 07:00-17:00
fre: 07:00-17:00

Civa AS

Mønsterkort

Din leverandør av mønsterkort (PCB) – når kvalitet står høyt på agendaen.

CIVA er en norsk leverandør av teknologi og mønsterkort (PCB) som ble stiftet i 2004. Vi har lang erfaring innen PCB-bransjen: design, kvalitetssikring, produksjon og logistikk. Gjennom vårt brede spekter av verdiøkende tjenester støtter vi kundene fra starten av designfasen og helt til leveringen av det ferdigproduserte mønsterkortet. Ved å opptre samlet gjennom CIVA står enkeltkunder sterkere hos produsentene.

CIVA har kunder over hele Europa, men vårt aktuelle markedsfokus ligger i Skandinavia og Tyskland. Våre kunder representerer de fleste sektorene, inkludert telekommunikasjon, helsevesen, offshore- og bilindustrien. Fellestrekk for våre kunder er høye teknologiske krav og bevisstheten om at kvalitet er nøkkelen til driftssikker elektronikk.

CIVA samhandler med flere av verdens Top-100 PCB produsenter for å imøtekomme etterspørselen fra våre kunder. Våre nøye utvalgte PCB produksjonspartnere er lokalisert i Sverige, Estland, Tyskland, Østerrike, India, Sør Korea og Kina. Hver produsent har sin egen styrke innenfor teknologi, volum, leveringstid og prosesser, slik at vi kan gi spesialtilpassede tilbud til våre kunder.

Den østerrikske giganten AT&S har valgt CIVA som sin salgsrepresentant på det skandinaviske markedet. AT&S er den største PCB produsenten i Europa og nummer 5 i verden. Den unike tilgangen til teknisk ekspertise i AT&S sin forsknings- og utviklingsavdeling gir merverdi som igjen kommer kundene våre til gode.

For questions about our services, or inquiries, please feel free to contact us:
post@civa.no
+47-955 58 774
+46-723 252 580

English translation:

Your printed circuit board supplier when quality matters.

CIVA is a Norwegian technology and printed circuit board (PCB) supplier, founded in 2004. We have long experience from all aspects of PCB-supply; Design, Quality assurance, Production and Logistics.

From the design phase and onwards we support and reinforce our customers sourcing ability through our range of value-added services.
CIVA have customers all over Europe, but our current market focus is on the Scandinavian countries and Germany. Our customers are from most business sectors, including Telecom, Medical, Offshore and Automotive. A common feature among our customers are high technical requirements, and a strong focus on quality aspects leading to electronics with robustness and hassle-free operations.

CIVA works with several of the world’s Top-100 PCB producers to meet the demand of our customers.
Our carefully selected PCB production partners are located in Sweden, Estonia, Germany, Austria, India, South Korea and China. Each producer has its different strength in technology, volume, delivery time or special processes to build strong offers to our customers.

For the Scandinavian market, CIVA benefits from being the selected sales representative for the Austrian giant AT&S, the largest PCB producer in Europe and number 5 in the world. This gives us a unique opportunity to utilize the technical expertise of their large R&D department, something that also gives direct benefits to our customers.

Noe gikk galt.
Google Maps ble ikke lastet inn ordentlig på denne siden. Du finner en nærmere teknisk forklaring i JavaScript-konsollen.

Civa AS