Molde kommune skal gi ansatte opplæring i å forebygge, håndtere og følge opp hendelser hvor de utsettes for vold eller trusler.