Eg spurte kommunestyret i Molde. Nei sjølvsagt hadde vi ikkje det. Men som kommunestyrerepresentantar gjør vi det og vi skjemtes i felleskap. Eg snakkar om prisen og standarden på mange av dei 660 leiligheitene Molde Eiendom leier ut.