Denne gjengen er helt uenige med sambygdingene som protesterte mot vedtatt sted for bompengeinnkreving på Hjelset. De vil ha bomstasjonen der den er planlagt, av flere grunner.