Molde skal være et attraktivt sted å bo, og et spennende sted å flytte til. I vårt program for kommende periode fokuserer vi på at det gode familielivet skal kunne leves i hele kommunen. Og for veldig mange er hunden en viktig del av familien.