Til fleire bilar som køyrer gjennom eit tettbygd strøk, til fleire tiltak må etablerast, meiner Ola Sønderland på Sjøholt.