Ordførerkandidaten til Rødt mener kommunen må avslutte praksisen med «gjengs leie» på kommunale boliger.