Både skogeigar og klimaet tener på at skogen ikkje vert hogge for tidleg.