Flere som har vikariert fast ved St. Olavs, jobber i sommer heller andre steder for å slippe Helseplattformen, ifølge overleger. Det får følger for kreftpasienter.