Gjennom vår og sommer er måker et daglig tema i media.