Det er kjekt at MDG tar seg tid til å svare meg, og at de er mer håndfaste med tanke på finansiering. Jeg må likevel oppfordre kandidatene til å satse mer på lesing.