Vi mangler helsepersonell her i landet, 5.400 bare av sjukepleiere, og verre blir det. – Men vi kan ikke hente dem fra andre land. De trenger sine sjøl.