«Molde SV sin hovudgrunn for å stemme mot bypakken var at den bestod av ideen om at ein skulle bygge meir bilveg for å få ned biltrafikken!»