SV trur ikkje det er rett å kutte i antal sjukeheimsplassar i Molde kommune. Det fører berre til ein vond sirkel innan omsorgsarbeidet. Korttidsopphald er for dei som skal heim igjen etter opphaldet.