Til tross for at regjeringspartiene i Hurdalsplattformen slo fast at høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter – fikk regjeringen med støtte fra SV gjennomslag for å innføre skolepenger fra utenlandske studenter i 2023 budsjettet.