Skyver samtidig på E39-prosjektene som ligger nærmere Ålesund.