Statens vegvesen har gitt sitt innspill til neste NTP periode. Molde kommune skal  gi sitt innspill i løpet av april – et svært viktig innspill for oss innbyggere i kommunen.