Langset Mek AS har inngått den største enkeltkontrakten i selskapets 28-årige historie gjennom en ny avtale med Hydro Aluminium AS.