Bunnpris på Kvam blir nå større. Den utvidede butikken skal stå ferdig i november.