Rektorstilling utlyst for andre gang, to «hemmelege» søkarar vil ha jobben.