Svein Atle Roset stiller spørsmålet, og prøver å svare på det på vegne av KrF. Det gis noe informasjon, men lite konkret om hva en praktisk vil gjøre, utenom generelle vendinger som en ser i politiske program.