Ansatte har lenge stått i dårlige forhold ved dagens Gjemnes sjukeheim. – Uten vedtak om nytt sjukeheim kunne vi mistet dyktige ansatte, sier hovedtillitsvalgt Lisa Marie Nagel Pedersen.