Trollstigen må sikres bedre mot steinras. – Hvis ikke, må vi stenge, stenge og stenge vegen oftere, sier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går langt i å love mer penger til rassikring.