Utdanningsdirektoratet åpner for at digital eksamen skal kunne skrives ut på papir i tilfelle lignende hendelser som dataproblemene mandag, skulle skje igjen.