Å være ungdom i dagens samfunn kan være utfordrende. Mange unge sliter med usikkerhet, angst og depresjon. Dette kan være ekstra vanskelig for unge som er på vei ut av skapet og trenger støtte fra trygge personer.