Én setning som veldig ofte går igjen hos guttene, er: «Jeg må bare skjerpe meg.