Tunnel eller rassikring av eksisterende veg? – Tunnelalternativet er det som er mest inngripende for den nasjonale turistvegen, sier planleggerne.