Molde Høyres viktigste satsingsområde i neste kommunestyreperiode er hele helse og omsorgssektoren.